پرسنل شعبه تازه تاسیس موسسه فرهنگی دارالاکرام در شهر مقدس قم، در ابتدای کار تمام تلاش خود را معطوف به جذب همیار، حامی و امکانات نموده است تا به نحو احسنت بتواند دانش آموزان بورسیه خود را در تمامی حوزه ها حمایت کند.

به گزارش روابط عمومی شعبه قم، واحد بهداشت و درمان موسسه با شناسایی نیازهای دانش آموزان در حوزه سلامت، از تاریخ ۱۲ مرداد ماه تا ۲۶ شهریور ماه ۱۸ نفر از آنها را برای درمان به پزشکان و مراکز درمانی همیار موسسه معرفی کرده و پیگیری تا انجام کلیه مراحل درمان ادامه خواهد داشت.