با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف موسسه دارالاکرام توانمندسازی دانش آموزان و خانواده های آنها است. موسسه با کمک همیاران اقدام به راه اندازی کارگاه خیاطی نموده است.

این کارگاه در شهریور ماه ۹۶ افتتاح گردید. در این مکان دوخت ارزان برای دانش آموزان و خانواده های ایشان پذیرفته می شود.

همچنین مادران علاقه مند می توانند در این مکان آموزش خیاطی ببینند و در صورتی که خیاط باشند می توانند اقدام به دوخت و فروش لباس با کمک استاد نمایند.

درباره مسئول روابط عمومی