آرشیو برچسب ها : بازارچه نیکوکاری

حضور شعبه مشهد در بازارچه نیکوکاری   با توجه به حضور اکثر موسسات فرهنگی که به نوعی در کار خیر سهیم اند؛ در بازارچه های نیکوکاری پایان سال، موسسه دارالاکرام نیز با رایزنی های انجام شده با یکی از حامیان توانست در یکی از بازارچه های نیکوکاری شرکت کند. مقرر شد در بازارچه کالاهایی بفروش […]