انجام معاینات چکاپ دانش آموزان اسلامشهری/ بهداشت دانش آموزان بورسیه در دستور کار دارالاکرام

چکاپ دوره ای دانش آموزان بورسیه موسسه فرهنگی دارالاکرام در مراکز بهداشت مناطق قائمیه، باغ فیض، قاسم آباد، میان آباد، چهاردانگه و سعیدیه اسلامشهر انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالاکرام، واحد بهداشت و درمان معاونت دانش آموزی با همراهی و همیاری مرکز بهداشت شهرستان اسلامشهر( آقای دکتر سلمانی ریاست کل مرکز بهداشت اسلامشهر، خانم حاصلی ریاست بهداشت خانواده و مدارس اسلامشهر) در راستای ارتقائ بهداشتفردی و اجتماعی داشن اموزان بورسیه چکاپ دوره ای را در دستور کار خود قرار داده است.

بنابر این گزارش، در این دوره ۴۹ دانش آموز که به تازگی به جمه بورسیه ها پیوسته بودند و یا تا کنون چکاپ نشده بودند مورد معاینه قرار گرفتند و مقرر گردید کلیه دانش آموزانی که نیاز به اقدام خاصی دارند، از طریق واحد بهداشت و درمان موسسه پیگیری شوند.