همیاران موسسه دارالاکرام

موسسه دارالاکرام جهت توسعه فعالیت خود  تلاش می کند از طریق افراد نیکوکار متخصص و با مهارت  بالا در حوزه همیار معتمد و همیار شهر، خودرا به عموم مردم معرفی نماید.

همیار ، شخص حقیقی یا حقوقی نیکوکاری است که بخشی از وقت و مهارت خود را در چارچوب منشور موسسه دارالاکرام، به صورت داوطلبانه برای توسعه مهربانی اختصاص می دهد و همیار معتمد، در منطقه تحت پوشش خود به نمایندگی از موسسه اقدام به معرفی، شناسایی و تایید دانش آموزان واجد شرایط می نماید.

صلاحیت این فرد از سوی موسسه تایید شده و لازم است ارتباط مستمر خود را از طریق این نرم افزار با موسسه حفظ نماید.

به گزارش روابط عمومی ، دارالاکرام سعی می کند بعد از شناسایی همیاران درمناطق مختلف کشور جلسات حضوری و تخصوصی با آنها برگزار نماید  تا راهکارهای لازم جهت ارائه خدمات بیشتربه مناطق و دانش آموزان در آن مناطق را نماید.

دراین راستا  دارالاکرام مفتخربوده است با آقای میثم لورگی، معلم منتخب شهرکهنوج در استان کرمان ارتباطات و همکاریهای خوبی را برقرار کند بطوری که درمرداد  ماه سال  ۹۷ ازطریق ایشان تعداد ۳۰ تن از دانش آموزان مستعد تحصیل این شهر به موسسه معرفی گردیده است تا اقدامات لازم جهت حمایت از آنها توسط موسسه انجام گردد. لذا  به واسطه اقدامات نیکوکارانه به عمل آمده توسط این معلم برجسته، مدیرعامل دارالاکرام آقای محمد صحفی به صورت حضوری  از ایشان تقدیرو تشکر نمودند.

تقدیر از موسسه نمونه کهنوج

همچینین جهت توسعه فعالیت های موسسه در استان هرمزگان و معرفی فعالیت های موسسه و معرفی خیرین محلی جهت حمایت از دانش آموزان استان بندرعباس، همیار شهرموسسه بنام سرکار خانم معتضد کیوان فعالیت های گسترده ای را درسطح استان و تهران جهت معرفی خیرین مخصوصا نیکوکاران هرمزگانی خارج از استان انجام می دهند که طی جلسه حضوری مدیریت موسسه از ایشان نیز تقدیر به عمل آوردند.

تقدیر از همیار شهر برتر در استان هرمزگان