اخبار ستاد

جلسه معرفی به مهربانی در استارا با حضور نماینده شهرستان جلسه معرفی سامانه به مهربانی در تاریخ ۹۷/۱/۱۶ در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شهر آستارا برگزار شد.