اخبار شعبه قم

افتخاری دیگر برای موسسه دارالاکرام ۲نفرازدانش آموزان بورسیه شعبه قم که در کنکور سراسری سال ۹۸ شرکت داشتند موفق شدند که در دانشگاههای معتبر دولتی قبول شوند . این فرزندان موفق دارالاکرام که به مدت پنج سال است که تحت حمایت موسسه دارالاکرام می باشند توانستد در کنکور سراسری خوش بدرخشند. آقای احمدی برق صنعتی […]

دیدار  دوستانه فوتسال جهت کمک به دانش آموزان بورسیه و اجد شرایط تحت پوشش موسسه دارالاکرام در سالن ۲۰۰۰ نفری حیدریان قم، در روز سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸ بین تیم منتخب هنرمندان کشور و پیشکسوتان فوتبال شهر قم برگزار می شود.