شعبه قم


 

درباره شعبه قم

موسسه خیریه دارالاکرام درسال ۱۳۹۲ دومین شعبه خود را در شهر قم و با رویکرد توسعه فعالیت های موسسه افتتاح نمود. تا بتواند خدمات بورسیه فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و معیشتی خود را به دانش آموزان این شهر ارائه نماید. شعبه قم هم اکنون بیش از … دانش آموز دارد.

 


                                                          تماس با شعبه قم

تماس با دارالاکرام

شماره تماس :   ۳۳۳۶۷۳۳۸ (۰۸۴) – ۳۳۳۶۳۱۹۰(۰۸۴)

شماره پیامک: ۵۰۰۰۱۲۸۸۴

آدرس  شعبه : قم، بلوارنیایش، کوچه ۴ ،پلاک ۴۰ ، جنب مصلی.

کدپستی : ۳۷۱۳۷۵۶۷۴۴

برای نمایش آدرس بر روی نقشه، کلیک نمایید.

 


شماره حساب شعبه مشهد

شماره حساب شعبه

شماره حساب:   ۴-۸۸۱۱۱۱۱۱-۸۱۹-۸۱۱

شمارت کارت:    ۲۶۵۰-۱۳۹۴-۸۶۱۰-۶۲۱۹

شماره شبا    :  IR260560081181988111111004

                    بانک سامان