به گزارش روابط عمومی موسسه دارالاکرام شعبه مشهد، اولین غرفه این مرکز در مشهد، روز جمعه به مورخ ۱۴ / ۷/ ۹۱ و در محل ساختمان ساپکو واقع در خیابان شهید منتظری، همایشی در مضمون  همایش کسب و کار موفق در حوزه پوشاک برگزار شدکه موسسه دارالاکرام افتخار شرکت در این همایش را پیداکرد،لازم به ذکر است موسسه دارالاکرام تنها  خیریه ای  که  در محل این همایش دارای غرفه بود.


کارهای انجام شده در غرفه شامل :

۱-  معرفی موسسه

۲- معرفی اهداف و روند کاری موسسه

۳- جذب حامی

درباره روابط عمومی