سامانه جامع به مهربانی

به مهربانی سامانه آنلاین حمایت از تحصیل کودکان

 

پس از حدود ۱۵ سال فعالیت و ارائه خدمات مختلف معیشتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی به دانش آموزان مستعد تحصیل دارالاکرام در راستای ارائه خدمات بهینه و در دسترس به دانش آموزان سراسر کشور، استفاده از پتانسیل افراد داوطلب در ارائه خدمات و ارائه خدمات منسجم و شفاف نرم افزار به مهربانی در سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی راه اندازی شد.