همیاران یکی از بزرگ‌ترین سرمایه های دارالاکرام هستند. همیار موسسه‌، فرد نیکوکاریست که داوطلبانه (بدون دریافت وجهی)، مسئولیت انجام کاری مرتبط به موسسه را در زمان و مکانی که برایش مقدور است برعهده می‌گیرد. نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی‌، موسسه را از استخدام نیروی موظف و به تبع آن صرف هزینه، بی نیاز می‌گرداند. همیاران موسسه پس از مدتی، هرکدام مبدل به سفیر موسسه می شوند که پیام و رسالت موسسه را با خود در سطح جامعه گسترش می‌دهند.
همیار دارالاکرام، با انجام کار داوطلبانه عضوی از خانواده بزرگ دارالاکرام می شود و عضویت در این خانواده علاوه بر ایجاد یک حس خوب معنوی باعث می شود تا آن فرد رسالت و مسئولیت اجتماعی خود را به جا آورد.
اموری که توسط همیاران موسسه به انجام می رسد، بسیار متنوع است موارد ذیل می باشد.