نظر به اینکه در بین خانواده های دانش آموزان بورسیه، تعداد قابل توجهی از آنان، نیازمند دریافت کمک های غیرنقدی شامل مواد غذایی، البسه نو، لوازم خانگی نو و .... به طور مستمر می باشند، لذا در صورتیکه حامیان و همیاران محترم و دیگر هم میهنان علاقه مند به امور خیر، قصد اهداء اینگونه موارد را دارند، تقاضا داریم با هماهنگی قبلی و مراجعه به دفتر مرکزی موسسه دارالاکرام، به این امر مبادرت فرمایند.
همچنین دارالاکرام آمادگی دارد در اعیاد، مناسبت ها و مراسمات، هدایا و نذورات شما را به دست نیازمندان واقعی جامعه رسانده و اهداء کننده را در جریان روند توزیع و آمار دریافت کنندگان قرار دهد.