طبق ضوابط و قوانین موسسه فرهنگی دارالاکرام- فردا،  برای ارتباط موثر و خدمت رسانی بهتر و سریع تر به فرزندان بورسیه موسسه، هرکدام از دانش آموزان باید یک مددکار (پشتیبان) داشته باشند. مددکار به عنوان پل ارتباطی میان دانش آموز و خانواده اش و موسسه تعریف شده است. مددکاران طبق دستورالعمل، هر ماه حداقل یکبار به مددجویان سرکشی کرده و گزارش کامل و جامعی از وضعیت تحصیلی، خانوادگی، معیشتی، بهداشتی و فرهنگی دانش آموزان را به موسسه ارائه می نمایند تا بر اساس گزارش های مکتوب مددکاران، نیازسنجی از مطالبات و نیازهای خانواده دانش آموزان انجام شده و اقدامات لازم در جهت رفع خواسته ها انجام شود. فرزندان و خانواده هایی که به هر دلیل دچار مشکل خاص، نیاز بحرانی، افت تحصیلی و ... باشند از طریق بازدید و ارائه گزارش توسط مددکاران، شناسایی شده و به واحدهای مختلف مربوطه ارجاع داده می شوند و هر واحد به فراخور حیطه کاری خود اقدامات لازم را انجام می دهد. طبق قوانین مصوب موسسه هر مددکار می تواند حداکثر 6 دانش آموز تحت پشتیبانی خود داشته باشد و به امور آموزشی، فرهنگی، و مسائل و مشکلات معیشتی آنها رسیدگی کند. دانش آموزان توسط مددکارانشان ترغیب به حضور و فعالیت در برنامه های فوق برنامه مانند: کلاس های آموزشی، اردوها، جشن ها و ... می شوند که در راستای اعتلای فرهنگ و آموزش آنان می باشد. مددکاران متعهد می شوند مسائل آموزشی و تحصیلی دانش آموزان را به صورت ماهیانه پیگیری نموده و حتی در مواقعی شخصا به دانش آموزان آموزش دهند. به طور کلی مددکاران کانال ورودی اطلاعات و نیازهای فرزندان تحت پوشش موسسه می باشند که از طریق گزارش های مستمر کتبی و شفاهی خود، نیازها را اعلام و واحدهای مختلف را در تحقق این نیازها یاری می کنند.

 

 

همچنین می توانید با تکمیل فرم زیر ما را از تمایل خود برای مددکار مطلع نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.