طی غربالگری بهداشت سری اول که در هفته گذشته مورخ ۹۸/۱۰/۵ برای دانش آموزان ابتدایی (۶۳ نفر) موسسه دارالاکرام شعبه قم صورت گرفت. تعداد ۴ نفر مشکل بینایی ، ۱۱ نفر مشکل فیشورسیلنت ، ۳۷ نفر مشکل دندان و ۴ نفر دچار اختلالات روانی شناسایی شدند.

 

۴نفری که مشکل بینایی داشتند به چشم پزشک ارجاع داده شدند و عینک برای آنها تهیه گردید.

 

۱۱ نفری که مشکل فیشورسیلنت داشتند به اداره بهداشت ارجاع داده شدند و تحت درمان می باشند.

 

۴ نفری که دارای اختلالات روانی بودند به متخصص روانشناس ارجاع داده شدند.

 

۳۷ نفری که نیاز به دندان پزشک داشتند به پزشک طرف قرارداد ارجاع داده شدند تا معاینه شوند و مبلغ هزینه مشخص شود.

روابط عمومی موسسه دارالاکرام شعبه قم