Back to Top

 

موسسه فرهنگی دارالاکرام درسال 1393 سومین شعبه خود را در استان فارس و شهر شیراز و با رویکرد توسعه فعالیت های موسسه افتتاح نمود تا درآینده با گسترش فعالیت خود در دیگر استان ها این اقدام فرهنگی و اموزشی درسطح دانش آموزان مستعدتحصیل و واجد شرایط را فراهم نماید.

 

 

شماره حساب   6-88111111-819-811

شمارت کارت 2197-1394-8610-6219

شماره شبا : IR690560081181988111111006

      بنام بانک سامان

 

درباره همایش و نشستهای ماهیانه (متن)

 

استان فارس، شیراز، خیابان سمیه، خیابان شهید حدادی، کوچه ششم، پلاک 30

شماره تماس : 32293650 (071)

شماره پیامک: 500012885