Back to Top

موسسه فرهنگی دارالاکرام درسال 1395 هفتمین شعبه درکشور ودومین شعبه خود را در استان فارس و شهر جهرم و با رویکرد توسعه فعالیت های موسسه افتتاح نمود تا درآینده با گسترش فعالیت خود در دیگر استان ها این اقدام فرهنگی و اموزشی درسطح دانش آموزان مستعدتحصیل و واجد شرایط را فراهم نماید.

 

 

شماره حساب   3258100104846361

شمارت کارت 5084-1467-2910-5022

شماره شبا : IR690570032581010484636101

     بنام بانک پاسارگاد

درباره همایش و نشستهای ماهیانه (متن)

استان فارس، شهر جهرم، خیابان جانبازان، کوچه 13، البرز 20، پلاک 8396

شماره تماس :     7   54268204 (071)

شماره پیامک: 500012887