Back to Top

 

موسسه فرهنگی دارالاکرام درسال 1395 هشتمین شعبه درکشور در استان ایلام و با رویکرد توسعه فعالیت های موسسه افتتاح نمود تا درآینده با گسترش فعالیت خود در دیگر استان ها این اقدام فرهنگی و اموزشی درسطح دانش آموزان مستعدتحصیل و واجد شرایط را فراهم نماید.

 

شماره حساب   0210996693000

شمارت کارت 1119-9008-6919-6037

شماره شبا : IR840190000000210996693000

      بنام بانک صادرات

 

درباره همایش و نشستهای ماهیانه (متن)

استان ایلام، شهرستان ایلام، بلوار صنایع، جنب مشاور املاک 445 ابراهیمی

شماره تماس :   7 _ 32232023   (084)

شماره پیامک: 500012882