موسسه فرهنگی دارالاکرام-  فردا به عنوان موسسه ای غیر انتفاعی، غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر اقتصادی و فراتر از گرایش های مذهبی و با حمایت همه جانبه از دانش آموزان واجد شرایط از دبستان تا دانشگاه تا مرز خودکفایی و اشتغال با رعایت اصل حفظ کرامت ذاتی انسان ها در جهت ارتقاء سطح علم و فرهنگ کودکان و نوجوانان با حمایت و همراهی مردم عزیز در سراسر گیتی و کسب مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط به فعالیت می پردازد.
این موسسه در سال 1380 تاسیس گردیده و در ابتدای امر با راه اندازی صندوق قرض الحسنه در راستای رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی افراد واجد شرایط اقدام نمود. پس از آن با گسترش فعالیت های خود و با ساختار اولیه چتر حمایتی خود را گسترده تر نمود و با حمایت از افراد بی سرپرست و بد سرپرست و بی بضاعت در جهت حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان گام برداشت.
پس از تغییر و تحولات فراوان و کسب تجارب، ساختار تشکیلاتی موسسه با نهادینه سازی نظام پیشنهادها و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی وارد فاز جدید گردید و با راه اندازی شعب در استان های تهران، خراسان رضوی(مشهد)، قم، فارس(شیراز و جهرم)، البرز(ماهدشت)، اصفهان (نجف آباد) و ایلام فعالیت های خود را گسترده نمود.
اکنون موسسه فرهنگی دارالاکرام –  فردا، یکی از معدود نهاد های فرهنگی دارای گواهینامه کیفیت سازمانی ISO 9001 می باشد که در راستای حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان فعالیت می نماید.