کودکان و نوجوانان اولین گروه از جامعه انسانی هستند که به هنگام بروز نابسامانی، در دریای تنهایی خود دچار رنج های مضاعف می شوند و در چنین هنگامه ای، شکست در تحصیل و یا ترک تحصیل، چهره خود را به آنان تحمیل می نماید. زدودن غبار رنج محرومیـت از کسب دانش و فرهنگ، از رخسار بی گناه ترین پدیده هستی، ممکن نمی شود؛ مگر با خیزش امواج دریای پهناور مهربانیِ انسان هایی که نیروی عشق همراهی با کودکان را در دل داشته و دوست دارند لحظه های زیبای حیات را با گشودن روزنه امید در بارش لطیف بارانِ خدمت به هم نوع تجربه کنند.

موسسه فرهنگی دارالاکرام برای همراهی با کودکان و نوجوانانی که تحصیل آنان دچار مشکل گردیده، از طریق تامین و اعطای «بورسیه تحصیلی» رو به سوی حقیقتی دارد که با عشق به خداوند و توکل به او معنی یافته و بر این باور است که توانمندسازی کودک امروز، تولد انسانی توانا و خوشبخت برای فردای جامعه خواهد بود. دارالاکرام در جهت همیاری و همراهی همه جانبه با کودکان و نوجوانان، اصول و ارکان زیر را به عنوان منشور دارالاکرام سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است:

اصل اول: باور داشتن و ارج نهادن به اصل "کرامت ذاتی انسان" در تمامی فعالیت های مؤسسه به ویژه در ارتباط با دانش آموزان و دانشجویان بورسیه و ارائه خدمات محترمانه، بدون منت، بدون آزار و اذیت روحی و توام با عشق و محبت به آنان؛

اصل دوم: شناسایی و پذیرش کودکان و نوجوانان واجد شرایط و مستعد تحصیل، اعطای بورسیه تحصیلی و حمایت همه جانبه (آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی) از آنان؛

اصل سوم: تدوین و اجرای روش های کارآمد و مبتکرانه آموزشی و فرهنگی فوق برنامه برای دانش آموزان و دانشجویان بورسیه به پشتوانه نخبگان و فرهیختگان کشور؛

اصل چهارم: پایبندی به غیر دولتی بودن موسسه، التزام به رعایت مقررات و قوانین موضوعه کشور و عدم ورود به گرایشات سیاسی، حزبی، گروهی، تشکیلاتی و دینی؛

اصل پنجم: عدم ورود به فعالیت های مستقیم و یا غیر مستقیم اقتصادی برای جلوگیری از تحت الشعاع قرارگرفتن اهداف موسسین و موسسه و ایجاد روش های مالی و حسابداری کارآمد، شفاف و پاسخگو؛

اصل ششم: فعال سازی پورتال، سایت، انتشار نشریه و خبرنامه، حضور فعال در شبکه های مجازی، برگزاری همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های حمایتی، علمی و فرهنگی با حضور فرهیختگان و شخصیت های علمی، فرهنگی و هنری به منظور کمک به ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، آشنا نمودن مردم با فعالیت های موسسه و جذب همیاران، حامیان و بانیان داوطلب و نیکوکار و ترویج فعالیت های داوطلبانه نیکوکاری در جامعه در جهت محو محرومیت از تحصیل کودکان و نوجوانان؛

اصل هفتم: وابسته بودن به یاری های داوطلبانه مردمی و اتکا به حمایت انسان های خیرخواه و در عین حال پاسخگو بودن به حامیان دانش آموزان و تفکیک هزینه های بورسیه دانش آموزان از سایر هزینه ها و تامین هزینه های توسعه ای و جاری موسسه از طریق بانیان علاقمند و نیکوکار؛

اصل هشتم: شناسایـی استعدادها و توانمندی های ویژه و بالقوه دانش آموزان و دانشجویان بورسیه و تلاش، همراهی و برنامه ریزی برای رفع موانع رشد آنان؛

اصل نهم: تدوین و اجرای برنامه های مناسب به منظور تبدیل دارالاکرام به نهادی با فراگیری ملی و بین المللی؛

اصل دهم: تعامل و همکاری موثر با نهادهای ملی و بین المللی به منظور ایجاد ساختارهای حمایتیِ فرهنگی، اجتماعی و حقوقی از کودکان و نوجوانان مستعد تحصیل؛

اصل یازدهم: با توجه به اصول یاد شده در این منشـــور، تمامی دست اندرکاران و گردانندگان دارالاکرام جدای از باورهای شخصی خود، با قبول و اعتقاد به اصل انسانی کمک به همنوع، بدون اعمال انگیزه های شخصی، اقتصادی، سیاسی، مرامی، قومی، اعتقادی و دینی، بدون منت و انتظار و با رویکردی انسان دوستانه به فعالیت خود در مؤسســـه ادامه داده و خود را ملزم به رعایت مفاد این منشــور می دانند؛

اصل دوازدهم: این منشور بر طبق نظرموسسان دارالاکرام، در دوازده اصل تهیه و تدوین و در مجمع عمومی دارالاکرام به تصویب رسیده و اصول آن دائمی و غیر قابل تغییر می باشد.   

برای نمایش کامل بر روی فایل های زیر کلیک کنید