به منظور ارتقاء بهره وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به اقشار نیازمند و کاهش تصدی دولت از طریق تشویق افراد حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی جهت مشارکت در برنامه رفاه اجتماعی و ایجاد زمینه های مناسب و تسهیل و تسریع در امر دستیابی خدمت گیرندگان به خدمات اجتماعی کار آمد، ‌بستر سازی و حمایت از موسسات خیریه و فراهم نمودن زمینه های توسعه و ساماندهی فعالیت های موسسات خیریه براساس ظرفیت ها و استعدادهای آنها صورت پذیرفته است .
تعریف :
منظور از موسسه خیریه ، موسسات و انجمنهایی غیر انتفاعی ، عام المنفعه و غیر سیاسی هستند که به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و درزمینه ارائه خدمات اجتماعی به افراد ، خانواده های نیازمند و زن سرپرست ، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، آسیب دیدگان اجتماعی و … فعالیت نموده و مجوز لازم  را اخذ نموده باشند .
موسسه فرهنگی دارالاکرام با عنایت به مراتب فوق از ابتدای تاسیس، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام نموده است.