مؤسسه فرهنگی دارالاکرام-فردا، برای خدمت به کودکان و نوجوانان از طریق تامین و اعطای بورسیه های تحصیلی، رو به سوی حقیقتی دارد که با عشق به خداوند و توکل به او معنا یافته است؛ تا آنها را به مهربانی خداوند بیش از پیش امیدوار ساخته و این گل های باغ هستی را با علم، معرفت و فرهنگ طراوتی تازه بخشد. باور بر این است که با یاری خداوند، همتی کامل و نیتی صادقانه، دستان و آغوش های بی شماری برای رسیدن به این هدف برتر گشوده خواهد شد. زیرا که توانمندسازی کودک امروز، تولد انسانی توانا و خوشبخت برای فردای جامعه است. بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت های فکری فرهیختگان و نیک اندیشان یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت موسسه فرهنگی دارالاکرام می باشد. با همین رویکرد بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری فرهیختگان و معتمدان عرصه علم، آموزش، فرهنگ و صنعت پرداخته تا بتوانند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارند.
اعضای هیات امنای موسسه فرهنگی دارالاکرام ، همگی داوطلبانه این مسئولیت و جایگاه را در کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند و این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های مذکور است.
مشتاقیم که بر اساس اصل مشارکت و شفافیت از طریق شماره 88088999 (021) پذیرای پیشنهادات، راهکارها و انتقادات شما هم وطنان عزیز باشیم.


اختیارات هیات امناء بر مبنای اساسنامه:


•تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرسان موسسه (اصلی و علی البدل)
•استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
•تعیین خط مشی کلی موسسه
•بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره
•تعیین عضو جانشین هیات امنا
•تصویب ترازنامه و بودجه
•تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های موسسه
 
اسامی هیئت امنا:


•سید اسماعیل جلیلیان
•اله کرم میرزایی تشنیزی
•جلیل رحیم پور اصفهانی
•غلامرضا عباسی تشنیزی
•سعید تهرانی نسب
•سیدعبدا... جلیلیان
•محمدحسین متقی
•سیدمحمد صحفی
•بدرالملوک امام
•سعیده تهرانی نسب
•عبدالمهدی امینی