موسسه فرهنگی دارالاکرام در راستای حمایت از دانش اموزان مستعد تحصیل و همچنین با شناسایی دانش آموزانی که دارای استعدادهای برتر در زمینه تحصیل، علم آموزی و سایر زمینه های علمی، هنری و ورزشی دارند و به علت فقر مالی یا فرهنگی امکان لازم جهت رشد و بالندگی استعدادهای خدادادی خویش را ندارند مورد حمایت قرار خود قرار می دهد تا ضمن رهایی این قشر مستعد از انواع آسیب های اجتماعی؛ فرصتی فراهم آوریم تا این عزیزان مطابق توانایی ها و استعدادهای خود به رشد و بالندگی شایسته دست یابند.
طی سالیان گذشته با گذر از فراز و نشیب های بسیار، تعداد محدودی از این دانش آموزان عزیز را با بهره گیری از ساز و کارهای علمی و کارشناسانه شناسایی،  تحت پوشش  موسسه قرار گرفته و جهت بارور نمودن استعدادهای آنان از طریق همکاری سایر مراکز و همچنین همیاران متخصص مدد گرفته شده است.
از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•پشتیبانی از راه اندازی مراکز آموزشی فوتبال و فوتسال در شهرهای محل استقرار شعب
•شناسایی و معرفی دانش آموزان علاقمند به ورزشهای رزمی
•برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط
•شناسایی و معرفی استعدادهای برتر به مراکز معتبر ورزشی
•هماهنگی جهت حضور و بهره برداری دانش آموزان بورسیه از امکانات و خدمات اماکن ورزشی