هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به‌منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند.
لازمه خلق هر اثر هنری، با تربیت هنرجویان و پرورش استعداد های ذاتی هر شخص تحقق می یابد. بنابراین موسسه فرهنگی دارالاکرام برای رشد خلاقیت و نواندیشی در دانش آموزان تحت پوشش، با شناسایی افراد نخبه و علاقمند و همیاری اساتید و مربیان هنرمند سعی در توانمند نمودن آنها در زمینه مختلف می کند.
از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•برگزاری کلاس های طراحی و نقاشی
•برگزاری کلاس موسیقی
•برگزاری کلاس های هنرهای دستی و بافندگی
•برگزاری کلاس های تئاتر
•برگزاری کلاس های ادبی