موسسه فرهنگی دارالاکرام در نظر دارد در کنار حمایت های همه جانبه خود از دانش آموزان مستعد تحصیل، استعداد های برتر را از همین افراد که به صورت بالقوه نخبه بوده اما زمینه های لازم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای آنان فراهم نشده است را با حمایت های سایر ارگان های فرهنگی و آموزشی مهیا نماید و زمینه تعالی و هدایت آن‌ها به قله‌های رفیع علم و دانش را هموار نماید.
نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ سازی و محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارافرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری، موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی کشور گردد.
از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•برگزاری آزمون های هوش
•برگزاری کلاس های مشاوره
•برگزاری کارگاه های علمی و مهارتی
•معرفی افراد نخبه به نهادهای ذیربط
•شناسایی مخترعان و پشتیبانی جهت ثت و حمایت از تولید