نظر به اینکه دانش آموزان بورسیه تحت پوشش و همچنین خانواده آنان در اغلب موارد، نیاز به مراقبت های فرهنگی و اجتماعی دارند، لذا "کارگروه فرهنگی و اجتماعی" در چارچوب شرح وظایف مندرج در زیر و با رعایت اصل کرامت آنان، جهت ایجاد بستر مناسب در جهت رشد هر چه بیشتر فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان و خانواده آنان فعّالیت می نماید. کلیه وظایف این کارگروه که احتیاج به تماس حضوری یا غیر حضوری با دانش آموز یا خانواده وی دارد که از طریق مددکاران با تجربه آن دانش آموز صورت پذیرد.
از جمله اقداماتی که در این حوزه صورت می پذیرد، شامل موارد ذیل می باشد:
•فراهم آوردن تسهیلات و امكانات‎ لازم برای‎ ادامه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان مورد حمایت؛
•برگزاری اردوهای فرهنگی درون و برون شهری؛
•احیاء و تقویت عزت و کرامت فردی؛
•تلاش در جهت رشد و اعتلای فرهنگ در بین خانوادههای مورد حمايت با برگزاری كلاسهای آموزشی و هنری، برگزاری مراسم و مجالس مختلف و انجام اقدامات فرهنگی مختلف؛
•غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان؛
•شناسایی و حمایت از استعداد های درخشان و نخبگان جوان؛
•ارائه مشاوره فردی و گروهی بهداشت روانی ،اجتماعی و فرهنگی
•آموزش مهارت های زندگی به خانواده ها