عید سعید فطر را با پرداخت زکات فطره در مسیر رشد و بالندگی دانش آموزان فاقد سرپرست موثر در بیش از ۳۰ نقطه کشور بر خویشتن خویش مبارک و خجسته می کنیم.

شماره کارت، ویژه واریز فطریه:

۲۳۷۵- ۰۰۰۲- ۲۹۱۹- ۵۰۲۲


بانک پاسارگارد بنام موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل (ع)

☎️ شماره تماس :

۰۲۱ – ۸۸۷۰۷۴۴۸
۰۲۱ – ۸۸۷۰۷۴۵۱