جلسه سرپرست شعبه قم جهت معرفی فعالیت های موسسه با استاندار قم جناب  آقای سید مهدی صادقی، در روز ۱۹ دی ماه ۹۶برگزار شد.

سرپرست شعبه قم با ارائه گزارشی از عملکرد موسسه دارالاکرام، فعالیت های این موسسه برای دانش آموزان و خانواده هایشان را برای استاندارقم تشریح کردند و از ایشان درخواست کردند تا برای پیشبرد اهداف موسسه کمک کنند، آقای صادقی نیزضمن ابراز خوشحالی از وجود چنین موسسه ای در شهرقم که به تحصیل کودکان بی سرپرست وبد سرپرست اهمیت می دهد، به ادارات و مجموعه های زیربط دستور دادند تا با موسسه همکاری کنند.