جلسه تعامل، همکاری و هم افزایی کمیته امداد با موسسه خیریه دارالاکرام

جلسه تعامل، هماهنگی و هم افزایی خدمات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، با موسسه  دارالاکرام ۱۴ مهر ماه ۹۷برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه دارالاکرام ، این جلسه با حضور نمایندگان کمیته امداد آقایان رنجبر و بیات با مدیرموسسه آقای دکتر صحفی و آقای دکتر میراحمدی زاده  جهت ارائه خدمات به مددجویان و دانش آموزان در مناطق  تحت پوشش و هم چنین هم افزایی و استفاد ه از ظرفیت موسسه دارالاکرام تشکیل شد.

تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ گردید به شرح ذیل می باشد:

۱- به منظور استفاده از تسهیلات ماده ۴۰ کمیته امداد، فهرست کامل مددجویان تحت پوشش دارالاکرام دراستان تهران مورد حمایت کمیته امداد به عنوان سرانه کمک نیز قرار گیرند.

۲- در فهرست جداگانه خدمات تکمیل برای ارتقای دانش و پرورش فکری مددجویان شامل خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، خدمات تخصصی مشاوره روانشناسی، خدمات ویژه درمانی و سایر خدمات فرهنگی مانند برگزاری کلاس و کارگاه برای خانواده ها انجام گردد.

لازم به ذکر است نتایج جلسه برگزار شده طی یک تفاهم نامه بین دو طرف تا پایان مهر ماه توسط کمیته امداد اعلام خواهد شد.