کارگاه ویژه مادران  در ماه دو بار  جهت پیشرفت علم ،آگاهی وفرهنگ برگزارمی گردد. این کارگاه ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در سالن همایش آستانه حرم مطهر برگزار شد.

در این کارگاه ۱۱۰ نفر از مادران دانش اموزان بورسیه حضور داشتند سرکار خانم امام  رئیس اعضای هیئت امنای موسسه دارالاکرام ، در رابطه با نحوه رفتار با فرزندان به سخنرانی پرداختند.