روز جمعه ۱۷ اسفند ۹۷ در هوایی مطبوع  و در آخرین روزهای زمستان، به همراه یکصد نفر از فرزندان بورسیه دارالاکرام شعبه مشهد، جشن درختکاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، جهت حمایت از محیط زیست و مشارکت دانش آموزان در مسائل اجتماعی با همکاری سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری مشهد روز درختکاری برای فرزندان دارالاکرام به روز خاطر انگیزی تبدیل شد.

در این برنامه فرهنگی، بعد از اطلاع رسانی به دانش آموزانی که علاقه به حضور در این اردو را داشتند تعداد ۱۰۰  نفر از بورسیه شدگان  به همراه تعدادی از همیاران دارالاکرام حضور یافتند .

در ابتدا با ۳ دستگاه اتوبوس که قبلا هماهنگ شده بود جهت پذیرایی وصرف نهار دانش آموزان به رستوران انتقال داده شدند و بعد از پذیرایی توسط کارشناس محیط زیست در خصوص اهمیت درختکاری و حفظ محیط زیست  توضیحاتی ارایه شد و از شرکت کنندگان در اردو خواسته شد که در برگه هایی که به این منظور طراحی شده بود، مطالبی را بنویسند که به بهترین متن ارایه شده جوایزی تقدیم شد.
سپس همگی با اتوبوس ها به پارک جنگلی وکیل آباد مشهد عازم و از شرکت کنندگاه در اردو خواسته شد قبل از کاشتن نهال ها، آرزو کنند و با هم در روز درختکاری قرار گذاشتند که در حفظ طبیعت، همت کنند.
در پایان اردو طی مراسمی بانیان عزیز به همراه اجرای سرودهای دسته جمعی و شادی کودکان، بسته های اهدایی به همراه عیدی را بین دانش آموزان، توزیع نمودند.