برگزاری جلسه مددکاری

 جلسه تخصصی مددکاری با حضور سرکار خانم صادقیان روانشناس و مشاور در موسسه فکر سوم،   با حضورجمعی از مددکاران شعبه نجف آباد برگزار شد.

این جلسه با معرفی مددکاران، ذکر تاریخ ورودشان به شعبه، تخصیص دانش آموز و پرسش و پاسخ مدرس جلسه در مورد عملکرد هر یک از مددکاران و نحوه برقراری ارتباط با خانواده  دانش آموزان آغاز شد.

مددکاران، اقدامات انجام شده برای دانش آموزان و خانواده های آنان و مشکلاتی که برای آنان به وجود آمده بود را با استاد مربوطه مطرح نمودند و راه کارهای مناسب ارائه شد. در ادامه سرکارخانم سعیدی توضیحاتی درمورد امور مددکاری و خانواده های نیازمند مددکار و تاثیر حضور مددکار در این خانواده ها بیان کردند.

 

درباره روابط عمومی