اردوی فرهنگی- تفریحی دانش آموزان شعبه نجف آباد در شهر اصفهان با بازدید از اماکن زیارتی و تفریحی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالاکرام، این اردوی در سطح تعدادی از دانش آموزان ممتاز و بورسیه موسسه در نجف آباد و در مقاطع مختلف  با اجرای برنامه های متنوع و مهیج در میدان نقش جهان و بازدید از مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام  بازار قیصریه و رستوران جارچی باشی  اصفهان، برگزار گردید.

درباره روابط عمومی