اینجا هنوز بوی خوش خشت و گل به مشام می‌ر‌سد و مردمان هم‌چنان صفا و صمیمیت دارند و با مهمان خونگرم و گشاده‌رو هستند. اینجا بخش کهک از توابع قم است، که در۳۵کیلومتری قم واقع شده . محل زندگی ملای شیرازی صدرا لمتالهین، محمدبن ابراهیم، فیلسوف، عارف و مفسر شیعی و معروف به ملاصدرا؛ گروه به مهربانی از دارالاکرام شعبه قم روزی را مهمان مردم خونگرم این دیار بود.
کوچه‌ها خالی از هیاهوی کودکان است که به مدرسه رفته‌اند. هر دربی را که می‌زنیم با مهر و صمیمیت میزبانی مواجه می‌شویم که مانند خانه‌اش ساده و بی‌ریا اما استوار و با اصالت است. اهالی کهک اگرچه مانند شهرنشینان ظاهری فریبنده در خانه و پوشش ندارند ولی هم‌سخنی با آنان حکایت از ریشه‌های فرهنگی عمیقی دارد که در بسیاری از بخش‌های با اصالت و پیشینه تاریخی کهن این مرز و بوم یافت می‌شود.
به همراه جمع کوچک به مهربانی مهمان برخی از این میزبانان نیک‌اندیش و نیک‌نهاد شدیم و ساعاتی را با آنان به گفتگو نشستیم، بر سفره دلشان مهمان شدیم و به شادی و غم‌شان گوش فرا دادیم.
هنگام بازگشت دریغ و البته امید، دریغ از این‌که این قدمت فرهنگی با محرومیت دست به گریبان است و امید و انگیزه که یاری آنان سخت نیست اگر به مهربانی هم‌دل و همیار شویم. انشاالله