بورسیه به چه معناست؟
    به کمک هزینه تحصیلی اعطایی به دانش آموزان واجد شرایط، بورسیه گفته می شود. برای دانش آموزانی که دلایل اقتصادی مانع از ادامه تحصیل آنان شده و ترک تحصیل نموده اند و یا شدیدا دچار افت تحصیلی شده اند، در قالب اعطای بورسیه تحصیلی شرایطی به لحاظ مالی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی فراهم می گردد تا دانش آموزان بتوانند ادامه تحصیل داده و در آینده برای خود و خانواده موثر واقع شود.
•نحوه پرداخت بورسیه به دانش آموزان چگونه است؟
    محاسبه مبلغ بورسیه بر اساس جداول بورسیه صورت می پذیرد. میزان مبلغ بورسیه ارتباط مستقیم با معدل دانش آموز، مهارت ها و توانایی های هنری و ورزشی دانش آموز دارد. هر چه دانش آموز بهتر درس بخواند و معدل بالاتری در ترم تحصیلی دریافت کند، مبلغ بورسیه اش بیشتر خواهد شد. از طرفی در صورتی که دانش آموز بتواند در مدرسه، کلاس و یا منطقه در یک رشته هنری و یا ورزشی امتیازی کسب کند و مدارک و مستندات آن را به موسسه ارائه نماید، بر اساس محاسبات جدول بورسیه، مبلغ بیشتری دریافت خواهد نمود. بدین ترتیب دانش آموز ترغیب می شود، در طول ترم تحصیلی بهتر و بیشتر درس بخواند. یکی دیگر از ملاک های موثر در محاسبه بورسیه، شرکت در برنامه های برگزار شده توسط موسسه می باشد. حضور دانش آموز در مراسم های دارالاکرام- فردا  و شرکت در مسابقات طرح ریزی شده نیز در محاسبه بورسیه موثر خواهد بود. لازم بذکر است برای مقاطع تحصیلی گوناگون نحوه محاسبات و جداول بورسیه متفاوت خواهد بود.