موسسه فرهنگی دارالاکرام در کنار حمایت های همه جانبه خود از دانش آموزان مستعد تحصیل، استعداد های برتر را شناسایی و زمینه تعالی و هدایت آن‌ها به قله‌های رفیع علم و دانش را با حمایت های سایر ارگان های فرهنگی و آموزشی و همیاران هموار نماید.
نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنرو فناوری و فرهنگ سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش ، خلاقیت ، کارافرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری، موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی کشور گردد.
با حمایت های صورت پذیرفته تاکنون  بسیاری از دانش اموزان بورسیه در دانشگاههای معتبر و مراکز آموزشی برجسته حضور یافته و به تحصیل اشتغال دارند. کسب مقام و مدال های متعدد و درخشش در جشنواره های داخلی و خارجی، از جمله افتخارات این عزیزان می باشد.