به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالاکرام، این جشن با همکاری گروه ترنم حیات و گروه منجی (عج) درمحیطی شاد با حضور گروه کودک سیمای قم وخواننده ومجری سیما و با سخنرانی حجت الاسلام اکبری و گروه تاتر ترنم حیات برگزارگردید.

بنابر این گزارش، دراین برنامه مسابقه هوش انجام شد که به 18نفر ازدانش آموزان جایزه اهداءگردید و در پایان به 30 نفر ازدانش آموزان کیف ولوازم التحریر اهداء گردید.

خاطر نشان می شود، این برنامه هزینه هایی همچون سالن برگزاری، اتوبوس جهت ایاب وذهاب ، کیف ولوازم التحریر، گروه های تئاتر و گروه کودک ، سخنران و پذیرایی به مبلغ 43400000ریال به همراه داشت که توسط همیاران و بانیان به صورت کاملا رایگان انجام گرفت.