به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالاکرام، اردوی دختران دانش آموزقم درتاریخ22/5/ 95 با اجرای برنامه های متنوع و مهیج از جمله: مسابقه هوش همراه با اهدای جوایزارزنده، کارگاه استعدادیابی، کلاس نقاشی و پیاده روی صبحگاهی به همراه صبحانه ونهاربرگزار گردید.