درمان دانش آموز بورسیه البرزی در سایه ی مهر بانیان نیکوکار

"علی. ا " دانش آموز بورسیه شعبه ماهدشت البرز ساکن محمد شهرکه دچار بیماری کیست مویی بسیار وسیع و عمیق شده بود می بایست سریعا تحت درمان و مورد عمل قرار می گرفت.

 

اقدامات انجام گرفته جهت درمان دانش آموز:

پس از اطلاع از بیماری دانش آموز و گزارش به واحد بهداشت و درمان، پیگیری درمان آغاز گردید و ابتدا به پزشک همیار سرکار خانم خدابنده جهت معاینه معرفی گردید که تشخیص پزشک انجام عمل جراحی در یک مرکز در مانی بود، پس از رایزنی با مددکاری مرکز جراحی های مهر عظیمیه و گرفتن وقت برای ایشان و همکاری مرکز جهت تخفیف هزینه های عمل . بیمار در تاریخ 95.3.25 مورد عمل جراحی قرار گرفت و در تاریخ 95.3.26 در روز چهارشنبه مرخص شد. حال دانش آموز اکنون مساعد می باشد.

مبلغ استعلام گرفته شده بابت درمان: 2000.000 تومان

مبلغ نهایی شده بابت درمان: 430000 هزار تومان

اسناد درمان: موجود می باشد.

تامین هزینه درمان: بانیان نیکوکار

نیکوکاران ارجمند جهت مساعدت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دانش آموزان بورسیه می توانند با شماره 02188088999 تماس حاصل نمایند.