دارالاکرام | مؤسسه فرهنگی دارالاکرام حامی کودکان-خیریه حامی کودکان
Back to Top
 

  • درمان مادر دانش آموز بورسیه

    درمان مادر دانش آموز بورسیه البرزی در سایه ی مهر بانیان نیکوکار مادر "محمد طاها.س " دانش آموز بورسیه شعبه ماهدشت البرز ساکن ماهدشت با توجه به آسیب وارده، دچار بیماری عفونی و درد فراوان بود که با پیگیری های به عمل آمده سریعا تحت درمان و مورد عمل جراحی فتق ناف…
  • درمان دانش آموز

    درمان دانش آموز بورسیه البرزی در سایه ی مهر بانیان نیکوکار "علی. ا " دانش آموز بورسیه…
  • بازدید از برج میلاد

    بورسیه ها بر فراز تهران/ برج میلاد میزبان دانش آموزان بورسیه اردو بازدید از برج میلاد…